Και επισήμως το Ferrari Esports Series 2021 με το Media Launch ξεκινά πια τους ‘αγώνες’ στον εικονικό…

…κόσμο. Πάμε να δούμε τι έχουν ετοιμάσει, τι έχουν ‘στήσει’ για να πάρετε μέρος σε μια συναρπαστική on line εμπειρία.