Σε παγκόσμιο επίπεδο οι έρευνες λένε πως το 25% της γης σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιείται για την κτηνοτροφία. Την ίδια ώρα, το 60% της βιοποικιλίας χάνεται από την εκτροφή ενώ μαζί με την κατανάλωση, είναι υπεύθυνη για το 15% των εκπομπών.

Με την βιωσιμότητα να αποτελεί ζήτημα, η κα.Turner σχεδίαστη το Carnerie, μια πρωτότυπη συσκευή που μπορεί να επιτρέψει να καλλιεργείται κρέας στο… σπίτι.

“Κρέας που καλλιεργείται” με κύτταρα από ζώα.

Το Carnerie υπόσχεται πως μπορεί να είναι μια ‘grow your own meat’ για το μέλλον που θα ελέγχεται από μια app.

Το ‘φανταστικό’ αυτό project έχει σχεδιαστεί με το βλέμμα σε μια κοινωνία που δεν θα τρώει κρέας.