Αυτό είναι το νέο, υπερ…δυνατό game! Το νέο World of Tanks μας φτάνει σε λίγο στην πλατφόρμα και…

…είναι πράγματι ένας εντυπωσιακός τίτλος!