Αυτή η… επαναστατική είναι αλήθεια, σειρά έρχεται σε δεύτερο χρόνο πλέον. Μιλάμε για εντυπωσιακές…

…ιστορίες και ‘προχωρημένα’ σενάρια.