Χαλύβδινοι Θώρακες για τον κόσμο της προσομείωσης. Πάμε να δούμε τι έχουν ετοιμάσει στην νέα…

…έκδοση για το PS4.