Ναι, πέρασαν 20 χρόνια. Πάμε να δούμε και λίγο να…

…θυμηθούμε τι είδαμε, τι παίξαμε, τι αγαπήσαμε.