Ποιος θα το περίμενε. Κι όμως πέρασαν 20 χρόνια. Είκοσι χρόνια πορείας και τεράστιων…

…εισπράξεων όπως και αμοιβών για ένα franchise που στην 9η του εκδοχή μας πάει μέχρι και το Διάστημα!