Από τη μια, το rugged SRS-XG500 Wireless ηχείο με…

…30 ώρες ζωής μπαταρίας και IP66 αντοχή μπαταρίας όπως και τα X-Balanced ηχεία:

– X-Balanced Speakers for powerful bass and crisp sound
– IP66 water resistant and dustproof design 2
– Up to 30-hour battery life with quick charging 1
– Lightweight design with carry handle for easy portability
– Unleash your inner pop star with mic/guitar rear input
– Connect and stream music easily with Bluetooth® 3
– Subtle LED ring lighting for ambiance

Από την άλλη το πιο ‘μεγάλο’ XP700

– Omnidirectional Party Sound with integrated rear tweeter
– Up to 25 hours of battery life1 with quick charging
– X-Balanced Speaker for powerful bass
– IPX4 Splash-resistant design
– New concept LED indirect illumination lighting
– Unleash your inner pop star with 2 mic/guitar rear inputs