Ένα πολύ όμορφο βίντεο και άρθρο που μας πάει μια ‘βόλτα’ στα…

…γραφεία της Sony στην Osaka, γραφεία που έχουν σαν αποστολή τον σχεδιασμό αισθητήρων.

“The Osaka Office pursues a concept, to create an “engineer-first office,” which is new on two accounts, to create a workplace environment that empowers workers. One is that engineers designed the office. The office is an embodiment of their ideas about what arrangements make it easy for them to work. The second point is that it is based on a new working style, known as Activity-based Working (ABW). The idea is that people have choices of places to work in the office, depending on the types of their jobs at hand. It is expected to create a powerful synergy by allowing engineers from different expert areas work together, as well as to stimulate imagination and promote communication in its organic and friendly environment.”