Τι καλά φέρνει και ποιες διαφορές έχει το νέο mobile λειτουργικό της εταιρίας; Πάμε να δούμε μέσα σε…

…λίγα λεπτά τα καλούδια της εταιρίας για τους χρήστες.