Η εταιρία ισχυρίζεται πως με την τεχνολογία που προσφέρει θα “change the way we move things”. Αυτό λοιπόν το…

…βαρύ drone μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 200 κιλά για 40 χιλιόμετρα. Είναι ηλεκτρικό και άλλα emission-free ενώ οι άνθρωποι της εταιρίας λένε πως μπορεί να κάνει δουλεία σε logistics, κατασκευή, γεωργία και δημόιους φορείς.

Για να κάνει τη δουλεία έχει 18 ρότορες, 9 μπαταρίες όπως και το VoloCity που έχει σαν στόχο την μεταφορά ατόμων.