Πάμε να δούμε ένα καταπληκτικό νέο τιμόνι. Μια λύση εντυπωσιακή για τις…

…κονσόλες που αξίζει να δούμε. Η προσομείωση έχει πια φτάσει σε ΑΛΛΑ επίπεδα.

Τεχνολογικά θαύματα.