Ένα δικό της, ιδιαίτερο, “υπεραυτοκίνητο” μας αποκάλυψε η γαλλική εταιρεία. Και μπορούμε να…

…πούμε πως εντυπωσιάζει!