Τελευταία ημέρα και τελευταίες επιδείξεις για την τις…

…ακροβατικές ομάδες στο MAKS 2021 International Aviation and Space Salon. Το αεροδρόμιο του Zhukovsky γέμισε ήχο και φτερά.