Το “House of Gucci” αφορά -τι άλλο- την οικογένεια την διάσημη. Με ιστορία τις 3 δεκαετίες της…

…ιταλικής οικογένειας έχει και ένα καστ αστεράτο χωρίς τέλος.

Με τους: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek, Camille Cottin, Jack Huston, Jeremy Irons, Mãdãlina Ghenea, Reeve Carney και Youssef Kerkour