Μια καλή επιτυχία για τίτλο εκτός του “Σύμπαντος της Marvel” ήταν η πρώτη ταινία. Και voila! Το δεύτερο και εκρηκτικό νέο…

…trailer είναι εδώ για τη συνέχεια. Ας το δούμε.