Και για PS4 αλλά και για…

…PS5, αυτό είναι το εκπληκτικό, νέο DIRT 5. Χάρμα οφθαλμών!