Ετοιμαζόμαστε πια για το multiverse της Marvel Studios. Και αυτό είναι το…

…τελευταίο αφιέρωμα στο What If…? Είναι η πρώτη στην ιστορία της εταιρίας animated σειρά. Ναι, τα Marvel Studios και το Disney Plus μας το δίνουν στις 11 Αυγούστου.