Οι Shelby” και “Miles” είναι οι νέοι…

…test drivers της μεγάλης εταιρίας. Στο Ford Weather Factory, βοηθά τους μηχανικούς να προσομειώσουν τις πιο δύσκολες συνθήκες.