Είναι με βεβαιότητα ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα στον χώρο της urban mobility. Αυτό είναι το…

…όχημα που οδηγεί την κούρσα σε μια νέα κατηγορία εναέριων μέσων.