Η χρήση της τεχνολογίας OLED για την τέχνη είναι κάτι που έχουμε…

…δει και λογικά φυσικά, πολλές φορές. Εδώ η κορεατική εταιρία μας παρουσίαζει κάτι ιδιαίτερο.