Το drone αυτό έχει ένα κόστος σχετικά σημαντικό αλλά έχει πολλές τεχνολογίες. Με καρδιά από την Sony έναν αισθητήρα 48MP το…

…Autel EVO II έχει κάμερα καλή, έχει δυνατότητα για εικόνες με λεπτομέρειες και πλούσιο χρώμα. Στο βίντεο έχουμε 4K HDR εικόνα, βάθος χρώματος 10-bit με πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρώματα.