Η εταιρία παίζει στην έδρα της όπως όλες οι γερμανικές. Και τώρα, αυτή την ώρα στο…

… Μόναχο, η Porsche “is once again looking to the future with cutting-edge technology combined with breathtaking design”.