Ένα πολύ ενδιαφέρον υπολογιστικό σύστημα είναι αυτό. Η HP έχει δημιουργήσει αυτό, είναι ένα…

…σύστημα που μπορεί στο σπίτι να δώσει το κάτι διαφορετικό. Για αν το δούμε.