Σε μαχητικά 5ης Γενιάς οι τεχνολογίες είναι διαφορετικές, όπως διαφορετικές είναι και οι τεχνικές που…

…έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για τους πιλότους. Δείτε πλάνα από αυτούς τους προσομειωτές που δεν έχετε δει στο παρελθόν.