Ναι λοιπόν. Το έχουμε. Αυτό είναι το νέο iPhone 13 lineup. Και εμείς αφού βαριέστε να…

…διαβάζετε, σας έχουμε όλα όσα θέλετε(ουμε) να ξέρουμε σε βίντεο. Γιατί η εικόνα είναι το καλύτερο.