Για πάμε τώρα να δούμε σε λιγότερο από…

…4 λεπτά και τι νέο φέρνουν τα νέα tablet της εταιρίας με το σήμα το μισοφαγωμένο μήλο.