Μια πολύ ενδιαφέρουσα τεχνολογία που έχει ετοιμάσει η εταιρία για να δώσει έναν ακόμη τρόπο…

…ασύρματης επικοινωνίας ανάμεσα στις συσκευές μας.