Το νέο, εντυπωσιακό ιδιωτικό αεροσκάφος της…

…διάσημης εταιρίας είναι μια τεχνολογική ‘επίδειξη’ που δεν μπορείς να προσπεράσεις.