Με μια σειρά από διακριτικές βελτιώσεις η Subaru μας…

…ρίχνει δύο ειδικά της βελτιωμένα μοντέλα. Αισθητικές παρεμβάσεις με τη σημασία τους.