Είναι συγκλονιστική η πρόοδος της εταιρίας αυτής. Είναι μια ιστορική εξέλιξη, με απίστευτη ταχύτητα, με συμπύκνωση του…

…χρόνου που δεν έχει δει ξανά η Ανθρωπότητα. Δείτε, και απολαύστε και εκτιμήστε που γίνεται στην διάρκεια της δικής μας ζωής, τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος!