Και για τα PS5 αλλά και για τα…

…PS4, αυτά είναι τα official ακουστικά της εταιρίας.