Ένα καταπληκτικό όχημα Ελευθέρου Χρόνου. Το νέο αυτό κατασκεύασμα έχει να μας…

…δώσει πολλές ιδέες για το πως σε ελάχιστο χώρο μπορεί να ‘χωρέσει‘ ένα σπιτικό με ρόδες.