Δύο F-15EX Eagle II που έχουν…

…οριστεί ως αεροσκάφη δοκιμών στην 53η Πτέρυγα Μάχης των ΗΠΑ, στην Αεροπορική Βάση Eglin όπως και F-15C Eagle της Μοίρας 123 της Βάσης Portland Air National Guard συμμετέχουν σε ειδικές δοκιμές. Είναι οι Integrated Test and Evaluation δοκιμές για τα δύο F-15 EX.