Νέο το μοντέλο για την κορεατική εταιρία. Και σημαντικό μάλιστα αφού…

…σε αυτό το τμήμα της αγοράς υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Μια 5η Γενιά που είναι πολύ φιλόδοξη.