Λίγες ακόμη αποκαλύψεις για την ταινία που αναμένεται να…

…σπάσει ταμεία τον Δεκέμβρη.