Επιτέλους μετά από κοντά δύο χρόνια (!) η ταινία έρχεται…

…στις αίθουσες.