Το πρώτο από τα νέα πρωτότυπα της Nissan είναι το Surf-Out Concept. Είναι ένα όχημα που έχει εστιάση…

…την καλή πορεία ανεξάρτητα από το έδαφος. Με μια επίπεδη cargo επιφάνεια η εταιρία λέει πως ξεχωρίζει χάρη στις: Off-road επιδόσεις, την χρήση ηλεκτρικής πρόωσης, την μεγάλη επιφάνεια αποθήκευσης και την εταιρία e-4ORCE.