Μια βόλτα στο πιλοτήριο του B-1B Lancer από τον πιλότο εκπαιδευτή των…

…Αμερικανών, τον ‘Pistol’ και τον WSO ‘Splash’ της 9th Bomb Squadron. Στην επίσκεψη τους το 2021 στη βάση RAF Fairford, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέσσερα Bones επισκέφτηκαν από τις 6 Οκτωβρίου 2021 μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2021.