Όπως φαίνεται μέχρι σήμερα, εδώ έχουμε ένα από τα καλύτερα prequels που έχουν…

…δημιουργηθεί. Το The King’s Man έχει και έναν μαχητή Rasputin αλλά και μια ‘αντίπαλη πλευρά δυνατή!