Τιιιι, γίνεται εδώ;! Μήπως τα συμπαθέστατα και ανεξάρτητα αυτά…

…μιάου έχουν αποφασίσει πως το Μέλλον τελικά είναι ηλεκτροκίνητο;!