Είναι μια ακόμη πολύ ποιοτική δουλειά της Fanatec, ένα τιμόνι πολύ ωραίο με μια…

…αληθοφανή χρήση που μπορεί να φέρει την απόλυτη sim racing εμπειρία σε όλους!