Μια ωραία κωμωδία για να μην βυθιστούμε! Μόλις παρουσιάστηκε το…

…trailer για το Prime Video.

“Peter (Charlie Day) and Emma (Jenny Slate) thought they were on the precipice of life’s biggest moments – marriage, kids, and houses in the suburbs – until their respective partners dumped them. Horrified to learn that the loves of their lives have already moved on, Peter and Emma hatch a hilarious plan to win back their exes with unexpected results.”