Με το βλέμμα στο Μέλλον και η γερμανική εταιρία. Αυτό είναι το…

]

…’όραμα’ των Γερμανών για το Μέλλον.