Από τον κόσμο των videogames πάμε στην…

…μεγάλη οθόνη.