Μπορεί να μην κυνηγήσει τα… Oskars, αλλά μπορεί να μας…

…κρατήσει για αρκετά λεπτά ψυχαγωγημένους με δράση.