Και πολλά νέα laptop, και νέες οθόνες και…

…ειδικές εκδόσεις. Πάμε να δούμε τι παρουσίασαν από την εταιρία.