Νέες φωτογραφίες για τα ελληνικά μας Rafale. Που έρχονται σε λίγες ημέρες και πατάνε Ελλάδα…