Ένα όχημα που θα μας μείνει…

…στην ιστορία. Μια κατασκευή που καθώς πάμε για το ηλεκτρικό μέλλον, θα έχουμε να θυμόμαστε.