Ναι, είναι η Χρονιά της Τίγρης. Και η Moleskine έχει ετοιμάσει ένα από τα…

…θρυλικά της σημειωματάρια για να τιμήσει την Year of the Tiger με τα χρώματα που πρέπει. Περιορισμένο Έκδοση.